THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

- Địa chỉ: Địa chỉ: 8 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: +842353812550.
- Fax: 0510.3812247.
- Email: bbt_sogddt@quangnam.gov.vn

Bản đồ chỉ dẫn