Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
2

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
3

Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
4

Xét, cấp học bổng chính sách

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Xem chi tiết >>
Văn bằng, chứng chỉ
6

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
7

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Xem chi tiết >>
Văn bằng, chứng chỉ
8

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
9

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
10

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
11

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
12

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
13

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
14

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
15

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
16

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
17

Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
18

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
19

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
20

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân