Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", chủ

    Vào ngày 26 thàng 4 năm 2019, tại Hội trường Sở GDĐT, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", chủ tịch công đoàn cơ sở, đoàn viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

    Vào ngày 26 thàng 4 năm 2019, tại Hội trường Sở GDĐT, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", chủ tịch công đoàn cơ sở, đoàn viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. (28/7/1929- 28/7/2019).

loanlay

    Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam, đồng chí Lê Văn Chính Phó Giám đốc Sở GDĐT, lãnh đạo các phòng, ban Sở, các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh, hơn 180 cán bộ công đoàn cơ sở và các cá nhân tiêu biểu về tham dự Hội nghị.

Hội nghi nhằm ghi nhân, biểu dương các điển hình, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong hoạt động, tuyên truyền, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, tạo ra sự lan tỏa trong đoàn viên, CBNGNLĐ, đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo động lực thi đua trong các cấp công đoàn, phát huy vai trò của cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, của đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Tại Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 26 cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", 09 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, xuất sắc, 24 đoàn viên tiêu biểu trong công tác và trong hoạt động công đoàn.