LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam.

    Chiều ngày 10/11/2020, Đồng chí Phan Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao Quyết định của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Nam về việc công nhận Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam với đồng chí Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc Sở GDĐT giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 và công bố Quyết định công nhận bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, chức danh Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT CĐGD tỉnh Quảng Nam khóa XI nhiệm kỳ 2017-2020

    Chiều ngày 10/11/2020, Đồng chí Phan Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao Quyết định của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Nam về việc công nhận Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam với đồng chí Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc Sở GDĐT giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 và công bố Quyết định công nhận bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, chức danh Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT CĐGD tỉnh Quảng Nam khóa XI nhiệm kỳ 2017-2020.

nam1

    Đ/c Phan Xuân Quang- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đ/c Hà Thanh Quốc- Giám đốc Sở GDĐT, đồng chí Phùng Văn Bé - Phó Chủ tịch CĐGD tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Hoàng Nam

    Đồng chí Nguyễn Hoàng Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục đã phát biểu nhận nhiệm vụ và đồng chí Phan Xuân Quang đã chúc mừng tân Chủ tịch, yêu cầu đồng chí với cương vị mới, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐGD tỉnh đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra.

Thanh Loan, Chuyên viên CĐGD tỉnh

Tin liên quan