Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức bàn giao nhà"Mái ấm công đoàn" năm 2020 và trao 9 suất hỗ trợ lũ lụt từ nguồn Quỹ từ thiện Tấm lòng vàng

    Ngày 24-25/12/2020, Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn" cho ông Bling Nhing, đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường THPT Võ Chí Công huyện Tây Giang và hỗ trợ cho 9 đoàn viên bị ảnh hưởng do lũ lụt từ nguồn Quỹ từ thiện tấm lòng vàng

    Ngày 24-25/12/2020, Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn" cho ông Bling Nhing, đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường THPT Võ Chí Công huyện Tây Giang và hỗ trợ cho 9 đoàn viên bị ảnh hưởng do lũ lụt từ nguồn Quỹ từ thiện tấm lòng vàng.

    Về tham dự buổi bàn giao có đồng chí Phùng Văn Bé, đ/c Nguyễn Thị Xuân Dược - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam, đồng chí Thái Lương Quang Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam, đồng chí Trần Quốc Huyên - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam, Lãnh đạo đơn vị, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và gia đình đoàn viên được hỗ trợ xây nhà.