Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2021 và Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2020-2021

     Ngày 26/01/2021, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2021 và Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2020-2021

     Ngày 26/01/2021, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2021 và Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2020-2021.

     Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam báo cáo, hướng dẫn đến các cán bộ Công đoàn 2 chuyên đề đó là: Điều lệ, Hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam và Luật Lao động năm 2019. Qua tập huấn, các cán bộ công đoàn đã nắm bắt được một số điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Bộ luật Lao động năm 2019.