Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động nữ công năm học 2020-2021, biểu dương gia đình CBNGNLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

       Ngày 05/3/2021, Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động nữ công học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-2021, biểu dương gia đình CBNGNLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

       Ngày 05/3/2021, Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động nữ công học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-2021, biểu dương gia đình CBNGNLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.

        Về tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ánh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh- Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Thành- Phó Giám đốc Sở GDĐT, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Nữ công Công đoàn Giáo dục tỉnh, Trưởng ban nữ công các công đoàn cơ sở trực thuộc và 26 cá nhân được biểu dương gia đình tiêu biểu.

          Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác vận động nữ và hoạt động nữ công Công đoàn ngành Giáo dục, tiếp tục duy trì thực thiện tốt việc chỉ đạo và tổ chức các hoạt động nữ công, công đoàn trong thời gian đến.

           Tại Hội nghị, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam trao giấy chứng nhận cho 26 đại diện gia đình CBNGNLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.

CD

           Đồng chí Nguyễn Hoàng Nam, Chủ tịch CĐGD tỉnh trao giấy chứng nhận cho các cá nhân đại diện cho gia đình CBNGNLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

           Trong học kỳ qua, Công đoàn ngành Giáo dục đã chỉ đạo, thực hiện tốt công tác nữ công, phong trào thi đua trong nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) của ngành đã đạt được những kết quả đáng trân trọng. Công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với nữ thực hiện tốt, vận động nữ thực hiện tốt phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", hưởng ứng cuộc vận động " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào"Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", xây dựng "Văn hóa ứng xử", "Trường học hạnh phúc".

Tin và ảnh: Thanh Loan, Chuyên viên CĐGD tỉnh

Tin liên quan