Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021.

Ngày 22/01/2021, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Sở

Ngày 22/01/2021, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Sở. Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết quyết của Đảng liên quan đến giáo dục, Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Sở năm 2021 và báo cáo kiểm điểm điều hành việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức của Thủ trưởng cơ quan; công khai tài chính, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ.

Hội nghị CBCC 20211

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng năng nề của dịch bệnh covid-19 và thiên tai, bão lũ, thế nhưng, các phòng ban của Sở đã tham mưu triển khai thực hiện đạt kết quả khá tốt trên nhiều lĩnh vực công tác, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020 và học kỳ I năm học 2020-2021. Quy mô mạng lưới trường lớp đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo về số lượng và chất lượng, đồng bộ về cơ cấu. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư. Các phòng, ban đã tham mưu tổ chức nhiều hội thi và tham gia các hội thi cấp quốc gia đạt kết quả khá tốt. Nhờ đó đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành. Năm 2020, cán bộ, chuyên viên Sở đã xử lý trên 4300 văn bản đến; ban hành 3917 văn bản đi. Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 66,37%, cao nhất so với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. có 32 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó, có 01 giải Nhất, 08 giải Nhì, 08 giải ba và 15 giải Khuyến khích, đây là kết quả cao nhất về chất lượng giải từ trước đến nay.

Trong năm 2021, căn cứ vào Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chương trình công tác của UBND tỉnh Quảng Nam, Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Sở đã thống nhất triển khai thực hiện các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu sau:

1. Rà soát quy hoạch, triển khai Đề án sắp xếp, phát triển hệ thống trường lớp học và cơ sở giáo dục đào tạo, đảm bảo cơ sở vật chất, trường lớp đảm bảo tốt nhất cho dạy và học. Khuyến khích phát triển giáo dục ngoài công lập, trường nhiều cấp, trường chất lượng cao và trường mầm non. Triển khai thực hiện văn hóa đọc trong nhà trường, tăng cường an ninh, an toàn trường học (Theo Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021)

2. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4448/KH-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về Phát triển GDMN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025.

3. Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo chuẩn quy định; xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới; nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm giỏi; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, các tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

4. Sắp xếp các phòng, ban Sở theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ gắn với lộ trình tinh giản biên chế theo đề án của UBND tỉnh đã phê duyệt. Thực hiện tốt việc thi tuyển viên chức giáo viên các cấp; tuyển dụng viên chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ; sắp xếp, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm đối với nhà giáo, cán bộ QLGD đảm bảo đúng quy định, đúng vị trí việc làm và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

5. Triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021-2022; xây dựng tài liệu giáo dục địa phương theo Kế hoạch 697/KH-UBND ngày 17/02/2020 về biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung GDĐP trong Chương trình GDPT.

6. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm; thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội cho học sinh phổ thông; rà soát, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh vào các môn học chính khóa; triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học và các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4640/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về Xây dựng "Trường học hạnh phúc" trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; xem đây là nhiệm vụ đột phá của ngành giáo dục trong năm 2021.

7. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch, bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; sẵn sàng triển khai dạy học trực tuyến, qua truyền hình tại các trường phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh khi có dịch bệnh xảy ra để đảm bảo chương trình năm học.

8. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan; nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn bản; xử lý kịp thời các văn bản đến, không để tình trạng trễ hạn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện chữ ký số, gửi nhận văn bản liên thông với UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương qua phần mềm Q-offic theo đúng quy định của UBND tỉnh. Tích hợp các hệ thống thông tin quản lý ngành hiện có vào cơ sở dữ liệu ngành; xây dựng và triển khai các phần mềm quản lý, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành. Xây dựng và tiếp tục triển khai Chính phủ điện tử; triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, gửi nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy, thực hiện họp hội không dùng tài liệu giấy.

9. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1666/KH-UBND ngày 04/4/2018 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến 2020 và định hướng đến 2025.

10. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT (đối với mầm non); Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT (đối với tiểu học); Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT (đối với THCS, THPT, PT có nhiều cấp học); xem đây là giải pháp tổng thể để phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục.

11. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; tham mưu UBND tỉnh về phương án tuyển sinh vào các trường chuyên biệt, tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022. Tổ chức tốt các kỳ thi cấp tỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh phát huy khả năng và sở trường và giảm áp lực cho các cơ sở giáo dục.

12. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 07/2016/TT-GDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

13. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý dạy thêm, học thêm và thu các khoản ngoài ngân sách ở các cơ sở giáo dục; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa dạy Tiếng Anh lớp 1, 2 và cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh.

14. Tổ chức Hội nghị đánh giá lại công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong dạy học, công tác thực hiện cải cách hành chính. Tiếp tục tổ chức họp trực tuyến giữa Sở với các phòng giáo dục và đơn vị trực thuộc. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học". Đổi mới công tác đánh giá thi đua;tiếp tục tổ chức vinh danh nhà giáo năm 2021.

14. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục đổi mới trong việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành; cân đối biên chế giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục hợp đồng với QRT, Báo Quảng Nam, Báo Giáo dục Thời đại để thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục.

Tin, ảnh: Hồ Văn Hưng - VPS

Tin liên quan