Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác phòng chống dịch và thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

      Từ ngày 8

      Từ ngày 8.5, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập các đoàn kiểm tra việc công tác phòng chống dịch Covid 19 thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Nam.

covid1

Ông Hà Thanh Quốc- Giám đốc Sở GDĐT kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra học kỳ II tại Thăng Bình

        Công tác kiểm tra được lồng ghép nhiều nội dung gồm: thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác tổ chức kiểm tra học kỳ II, triển khai đề án văn hóa đọc, xây dựng trường học hạnh phúc, công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, phân công lao động và đánh giá xếp loại viên chức.