Hội nghị công tác thanh tra năm học 2017-2018

       Sáng ngày 21/9/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2017 – 2018

       Sáng ngày 21/9/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2017 – 2018. Hội nghị được tiến hành với sự chủ trì của ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ Thanh tra Sở; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách công tác kiểm tra các Phòng GDĐT; Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT trực thuộc và Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh.

quoc1718lay

 Ông Hà Thanh Quốc - GĐ Sở GDĐT phát biểu khai mạc Hội nghị

thanhtra1719lay

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác thanh tra năm học 2016 – 2017 của Sở GDĐT. Có thể nói, năm học vừa qua công tác thanh tra đã chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục. Hoạt động thanh tra đã đánh giá đúng năng lực quản lý, chất lượng giáo dục; kịp thời phát huy nhân tố tích cực đồng thời làm rõ những hạn chế, thiếu sót, sai phạm và xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tập thể đối với những sai phạm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Năm học 2017 – 2018, trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 về nhiệm vụ trọng tâm năm học và Công văn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/8/2017 về việc Hướng dẫn công tác thanh tra của Bộ GDĐT; Sở GDĐT Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch công tác thanh tra của Sở và Hướng dẫn công tác kiểm tra đối với các Phòng GDĐT và cơ sở giáo dục trực thuộc. Tại Hội nghị, ông Bùi Cao Vân – Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT đã triển khai nội dung các văn bản này đến đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã nhận được ý kiến thảo luận của nhiều đại biểu từ các cơ sở giáo dục và Phòng GDĐT liên quan đến việc tập huấn, hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý dạy thêm, học thêm, thực hiện chế độ chính sách ở cơ sở... Các ý kiến đã được lãnh đạo Thanh tra Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở trả lời, hướng dẫn cụ thể.

Sau phần thảo luận rất tích cực, Giám đốc Sở GDĐT đã Kết luận Hội nghị, trong đó đã giao nhiệm vụ cho Thanh tra Sở trong việc rà soát, bồi dưỡng lực lượng cộng tác viên thanh tra đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực; tập hợp các văn bản và hướng dẫn đơn vị cơ sở thực hiện đúng yêu cầu, nhiệm vụ trong năm học; tiếp tục chuẩn hóa hoạt động thanh tra; phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở nắm thông tin, thực hiện tốt chức năng quản lý giáo dục.

Hội nghị đã kết thúc thành công sau hơn ba giờ làm việc. Qua Hội nghị đã định hướng cho hoạt động thanh tra, kiểm tra những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục trong năm học 2017 – 2018.

Tin và ảnh: Cù Thị Vũ Quyên – Chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT.

Tin liên quan