Khu di tích Nước Oa

Di tích Nước Oa nằm ở xã Trà Tân huyên Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, đây là khu căn cứ của cơ quan Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu V trong kháng chiến chống Mỹ ( 1960-1973), mà nhân dân thường quen gọi căn cứ Nước Oa hay Vườn Cam

nuoc_oa

Di tích Nước Oa nằm ở xã Trà Tân huyên Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, đây là khu căn cứ của cơ quan Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu V trong kháng chiến chống Mỹ ( 1960-1973), mà nhân dân thường quen gọi căn cứ Nước Oa hay Vườn Cam.

Ngược dòng lịch sử, sau hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết năm 1954, đất nước ta tạm thời chia làm đôi và chờ ngày tổng tuyển cử thống nhất đất nước; thế nhưng với ý đồ đen tối muốn xâm lược nước ta, đế quốc Mỹ bèn dựng nên chế độ bù nhìn, tay sai Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam.

Được quan thầy Mỹ ủng hộ, bon Ngô Đình Diệm bèn ngang nhiên phá bỏ hiệp định, thẳng tay đàn áp những người kháng chiến cũ, những cán bộ của ta và những người dân coa cảm tình với cách mạng. Từ năm 1954 đến năm 1960, chúng thực hiện chiến dịch “ Tố Cộng” , rồi “Diệt Cộng”, mà nhất là khi chúng đưa ra luật 10/59. Đây có thể xem là đỉnh cao của hành động phát xít, nó đã gây biết bao tội ác trên khắp các vùng, từ thành thị đến thôn quê, từ đồng bằng đến miền núi, đâu đâu cũng thấy cảnh bắt bớ, tù đày, tàn sát dã man những người chúng cho là có dính dáng đến cách mạng. Riêng tại các vùng miền núi, chúng thực thi chiến dịch “ Thượng du vân”, nhằm tiêu diệt các cơ sở của ta và đàn áp phong trào đấu tranh của đồng bào dân tộc miền núi.

Để ngăn chặn kịp thời những ý đồ đen tối của địch, đồng thời quán triệt tinh thần Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng lần thứ 15 là: “ Con đường phát triển cơ bản của của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân...Con đường đó là lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng quần chúng là chủ yếu, kết hợp lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến dựng nên chính quyền của nhân dân”. Khu ủy và Tỉnh uỷ Quảng Nam đề ra nhiệm vụ: đẩy mạnh công tác xây dựng miền núi thành căn cứ địa cách mạng...Và thế là, phong trào cách mạng ở miền Nam Việt Nam nói chung và Khu V nói riêng từ đây đã có hướng đi rõ ràng, trong bối cảnh đó, khu căn cứ Nước Oa đã được hình thành. Đây có thể xem là một trong những căn cứ địa đầu tiên cua Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu V .

Khu di tích Nước Oa nằm trong một khu rừng núi rậm rạp, cách xa tụ điểm dân cư, phía Bắc giáp suối Tân, phía Đông giáp sông Nước Oa, phía Nam và phía Tây giáp rừng già, cách thị trấn Trà My khoảng 8 km về hướng Tây – Nam. Khu di tích gồm có: Cơ quan Khu uỷ và BTL Quân khu, doanh trại, nhà ở làm việc của các đồng chí lãnh đạo như: đồng chí Võ Chí Công, Chu Huy Mân, Võ Thứ...Chính tại Khu di tích này, Khu uỷ và Bộ Tư lệnh Quân khu V đã cùng nhau vạch ra đường lối chiến lược cụ thể để chỉ đạo Quân dân khu V đánh Mỹ, nơi đây đã từng diễn ra các Hội nghị, Đại hội quan trong, là địa điểm tập huấn cho cho các cán bộ trung đoàn, sư đoàn, cán bộ các tỉnh trong toàn Khu về học tập nghị quyết của Đảng ...góp phần cùng cách mạng miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong việc ký Hiệp định Paris năm 1973 .

Hiện nay khu di tích Nước Oa đã được tôn tạo lại một số hạng mục như: nhà làm việc, nhà trưng bày,...và đã khánh thành đưa vào phục vụ khách tham quan.

Tin liên quan