Hội thảo “Giáo dục đạo đức và pháp luật cho học sinh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

  Ngày 27/11/2015, Sở GD&ĐT tổ chức Hội thảo chuyên đề: "Giáo dục đạo đức và pháp luật cho học sinh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam"

  Ngày 27/11/2015, Sở GD&ĐT tổ chức Hội thảo chuyên đề: "Giáo dục đạo đức và pháp luật cho học sinh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam". Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Hiệu trưởng và Bí thư Đoàn trường THPT trên địa bàn tỉnh.

quocphatbieu

Hội thảo đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu, mạnh dạn chỉ ra thực trạng, đưa ra các giải pháp về công tác giáo dục đạo đức và pháp luật cho học sinh trong nhà trường. Ông Mai Văn Hà- PTP Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát biểu và nhấn mạnh: Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm hình sự do người chưa thành niên gây ra một cách chủ động, tích cực cần phải biết kết hợp đồng bộ các biện pháp từ phòng ngừa xã hội đến phòng ngừa nghiệp vụ. Vì đây là hai mức độ tạo thành hệ thống có tác động hỗ trợ lẫn nhau. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội, coi đây là công tác rất quan trọng phải được triển khai thường xuyên và đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các tổ chức cơ sở, phải có sự phân công phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và tổ chức xã hội.

Chủ trì Hội thảo, ông Hà Thanh Quốc- Giám đốc Sở GD&ĐT đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, đồng thời yêu cầu các trường không chạy theo thành tích, đầu từ cho các môn thi cử mà xem nhẹ các môn xã hội. Trên tinh thần đó, tăng cường hơn nữa việc tuyền truyền, giáo dục cho học sinh về đạo đức và pháp luật; xác định tầm quan trọng của giáo viên bộ môn Giáo dục công dân, bố trí đúng giáo viên giảng dạy môn học này- người dạy phải là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức cho học sinh noi theo. Tránh phê bình, kiểm điểm học sinh trong tiết chào cờ hoặc trước lớp mà hãy sử dụng mềm dẻo các biện pháp giáo dục để uốn nắn các em, giúp học sinh hoàn thiện hơn về nhân cách; khai thác có hiệu quả các hoạt giáo dục khác như: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chào cờ đầu tuần, hoạt động ngoại khóa,... Song cùng với các hoạt động dạy học, cần phát huy vai trò của Bí thư Đoàn trường, để làm tốt việc này lãnh đạo nhà trường phải quan tâm cơ cấu cán bộ Đoàn trường là người tâm huyết, giỏi chuyên môn, được hội đồng sư phạm và học sinh tín nhiệm.Chú ý đến vai trò nêu gương của người thầy; việc xếp loại hạnh kiểm phải có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

Với chuyên đề trên, vào ngày 24/11/2015 Sở GD&ĐT đã tổ chức thành công Hội thảo với sự tham dự của các ngành phối hợp, lãnh đạo, chuyên viên các Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS và PTDTNT các huyện.

                      Phan Văn Hùng -Phòng CTHSSV-PC

Tin liên quan