Giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

    Sáng ngày 01/12, Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn Quảng Nam phối hợp với Dự án SEEDS Asia ( Nhật Bản) tổ chức hội thảo tổng kết dự án " Nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai trường học và cộng đồng ven biển tỉnh Quảng Nam"

    Sáng ngày 01/12, Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn Quảng Nam phối hợp với Dự án SEEDS Asia ( Nhật Bản) tổ chức hội thảo tổng kết dự án " Nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai trường học và cộng đồng ven biển tỉnh Quảng Nam". Tham dự hội thảo có khoảng 150 đại biểu đại diện các sở, ban ngành và đại diện 6 huyện, thành phố được hưởng lợi từ dự án.