Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tỏng kết công tác Đảng năm 2019

     Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2020, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020; đồng thời, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ

     Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2020, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020; đồng thời, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

phuocdang

     Tại hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2019, thông qua dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020; đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo tình hình thực hiện kinh phí đảng năm 2019; đồng chí Bùi Cao Vân, UV BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy báo cáo đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong đảng năm 2019.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2019 được trình bày tại hội nghị đã tập trung đánh giá một cách toàn diện về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng; lãnh đạo thực hiện công tác đoàn thể trong cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, năm 2019, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đến các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ theo quy định số 98-QĐ/TW ngày 22-3-2004 của Ban Bí thư, từ đó phát huy hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động. Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập trung lãnh đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát; việc kê khai, công khai minh bạch tài sản; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tổng kết công tác Đảng năm 2019, Đảng bộ sở Giáo dục và Đào tạo được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GDĐT đã tặng Giấy khen cho 01 chi bộ, 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 12 đảng viên tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Sở tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng ở các chi bộ trực thuộc tiến đến đại hội Đảng bộ sở lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện nhiều Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh có liên quan trực tiếp đến ngành giáo dục và đào tạo như Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Tỉnh ủy Quảng Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2025; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kì và đổi mới hình thức sinh hoạt theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương./.

 Tin và ảnh: Đinh Hữu Phước - VP Đảng ủy Sở GDĐT

Tin liên quan