Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn mở rộng “Mô hình điểm bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên”.

     Sáng ngày 13/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn mở rộng "Mô hình điểm bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên"

     Sáng ngày 13/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn mở rộng "Mô hình điểm bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên".

N4

   Ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ GDTC Bộ GDĐT phát biểu khai mạc tập huấn

N5

 Ông Hà Thanh Quốc - GĐ Sở GDĐT phát biểu tại lớp tập huấn

N3

 Ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ GDTC Bộ GDĐT tặng hoa chúc mừng ngành GD nhân Ngày NGVN tại buổi tập huấn