Ban Quản lý Dự án VVOB đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động trong năm 2020 và triển khai Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021

     Sáng ngày 26/01/2021, Ban Quản lý dự án VVOB tổ chức cuộc họp Ban quản lý dự án mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của Dự án trong năm 2020 và triển khai Kế hoạch hoạt động của Dự án trong 6 tháng đầu năm 2021 tại Phòng họp của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)

     Sáng ngày 26/01/2021, Ban Quản lý dự án VVOB tổ chức cuộc họp Ban quản lý dự án mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của Dự án trong năm 2020 và triển khai Kế hoạch hoạt động của Dự án trong 6 tháng đầu năm 2021 tại Phòng họp của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

  N1

     Về dự và chủ trì cuộc họp có Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam; có sự tham gia của các thành viên trong Ban Quản lý dự án cùng lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp học mầm non của 9 huyện tham gia dự án.

Về phía Tổ chức VVOB có Ông Wouter Boesman - Trưởng đại diện Văn phòng VVOB tại Việt Nam cùng các điều phối viên của tổ chức VVOB tại Việt Nam.

Cuộc họp gồm các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động của dự án Bami và tiến độ thực hiện dự án Gentle; Kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm trong năm 2021 tại tỉnh Quảng Nam của dự án Bami và Gentle; Chia sẻ những kết quả đạt được nổi bật của 2 dự án trên trong năm 2020.

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động dự án trong năm 2020 do Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Phó ban quản lý dự án trình bày và qua các ý kiến từ lãnh đạo, chuyên viên của các Phòng GDĐT tham gia dự án, Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam, Trưởng Ban quản lý Dự án đã đánh giá cao về các hoạt động của dự án trong năm 2020 và nhận định đây là một trong những dự án mà trẻ em và giáo viên cùng được hưởng lợi, dự án mang tính nhân văn cao, góp phần hỗ trợ, thay đổi chất lượng giáo dục mầm non tỉnh Quảng Nam nói chung và của 9 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng. Kết quả các hoạt động của dự án đã góp phần cho trẻ có nhận thức, hành vi đúng đối với môi trường, giúp trẻ tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp, giáo viên có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động giáo dục trẻ theo phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, tạo được nhiều cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động học tập vui chơi một cách thỏa mái và tích cực.

Trong cuộc họp, Ông Wouter Boesman - Trưởng đại diện Văn phòng VVOB tại Việt Nam cũng đã đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của tỉnh Quảng Nam trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động của Dự án trong năm 2020 theo đúng tiến độ mặc dù trong điều kiện khó khăn về thiên tai và dịch bệnh; VVOB rất mong muốn tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp để hoàn thành những hoạt động trong năm 2021 để dự án kết thúc tốt đẹp và những kết quả của dự án sẽ được nhân rộng cũng như bền vững sau khi dự án kết thức.

Về kế hoạch hoạt động trong 6 tháng đầu năm, cơ bản được các thành viên tham dự thống nhất và Ban quản lý dự án sẽ thảo luận với Tổ chức VVOB trong thời gian đến để có kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động một cách cụ thể, có hiệu quả.

Với hiệu quả thiết thực như trên, Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam, Trưởng BQL Dự án đề nghị dự án tiếp tục triển khai đầy đủ các hoạt động theo đúng tiến độ trong năm 2021.

Tin và ảnh: Trương Thị Thu Nguyệt - PTP GDMN

Tin liên quan