Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Sinh hoạt chuyên môn nhà trường theo hướng đổi mới nhằm phát triển năng lực cho giáo viên mầm non”

     Sáng ngày 27/02/2021, Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Sinh hoạt chuyên môn nhà trường theo hướng đổi mới nhằm phát triển năng lực cho giáo viên mầm non" tại trường mẫu giáo Măng Non, thành phố Hội An

     Sáng ngày 27/02/2021, Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Sinh hoạt chuyên môn nhà trường theo hướng đổi mới nhằm phát triển năng lực cho giáo viên mầm non" tại trường mẫu giáo Măng Non, thành phố Hội An.

Nguyet1 copy

     Về tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục mầm non - Sở GDĐT, chuyên viên phụ trách cấp học mầm non của 18 huyện, thị xã, thành phố và thành viên Ban Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn theo Quyết định số 1451/QĐ-SGDĐT ngày 07/9/2020.

     Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, các thành viên tham dự đã được theo dõi buổi sinh hoạt chuyên môn nhà trường do trường mẫu giáo Măng Non – thành phố Hội An tổ chức theo hướng đổi mới nhằm phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên nhà trường. Nhà trường đã tổ chức các hoạt động chuyên môn phù hợp với Chương trình giáo dục mầm non qua chuyên đề "Phát triển ngôn ngữ cho trẻ phù hợp với bối cảnh địa phương". Các hoạt động trong buổi sinh hoạt đều được 100% giáo viên tham gia tích cực, hứng thú, phát huy được năng lực tư duy, sáng tạo của đội ngũ giáo viên, tạo được không khí sôi nổi, hào hứng và thoải mái cho giáo viên khi tham dự sinh hoạt chuyên môn nhà trường. Và đặc biệt là "sản phẩm" của buổi sinh hoạt được giáo viên toàn trường vận dụng linh hoạt vào công tác chăm sóc giáo dục của mình.

Sau buổi sinh hoạt chuyên môn nhà trường do trường mẫu giáo Măng Non – thành phố Hội An tổ chức, chuyên viên phụ trách cấp học mầm non của 18 huyện, thị xã, thành phố và thành viên Ban Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn đã cùng nhau chia sẻ, rút kinh nghiệm về thực trạng của công tác "sinh hoạt chuyên môn nhà trường" hiện nay cũng như cùng tìm giải pháp thay đổi để đáp ứng được yêu cầu, mục đích của việc "sinh hoạt chuyên môn nhà trường là nhằm phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ".

      Sở GDĐT yêu cầu chuyên viên phụ trách cấp học mầm non của 18 huyện, thị xã, thành phố, sau buổi sinh hoạt chuyên đề này về triển khai thực hiện "sinh hoạt chuyên môn nhà trường theo hướng đổi mới nhằm phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên" trong thời gian đến để hiệu quả chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao./.

     Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

Nguyet2

Nguyet3

Nguyet4