Hội thảo thu hoạch, chia sẻ kinh nghiệm về Học thông qua chơi có đáp ứng giới.

     Ngày 22/3/2021, Dự án Gentle đã tổ chức Hội thảo thu hoạch nhằm chia sẻ kinh nghiệm về học thông qua chơi có đáp ứng giới tại Khách sạn Mường Thanh – Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam theo Kế hoạch hoạt động của Dự án trong tháng 3/2021

     Ngày 22/3/2021, Dự án Gentle đã tổ chức Hội thảo thu hoạch nhằm chia sẻ kinh nghiệm về học thông qua chơi có đáp ứng giới tại Khách sạn Mường Thanh – Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam theo Kế hoạch hoạt động của Dự án trong tháng 3/2021.

   N2 copy

tong quang hoi thao

1

     Đến dự Hội thảo có Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDMN Sở GDĐT, chuyên viên phụ trách cấp học mầm non của 9 huyện miền núi và 82 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đại diện cho 82 trường mầm non, mẫu giáo thuộc 9 huyện miền núi có tham gia dự án.

    Về phía Tổ chức VVOB có Bà Trần Thị Kim Lý - Cố vấn giáo dục, Bà Đào Phương Thuý - Điều phối viên cùng các thành viên khác trong Dự án.

Hội thảo gồm các nội dung: Chia sẻ những câu chuyện về Sự thay đổi có liên quan đến các hoạt động giáo dục có đáp ứng giới; kinh nghiệm trong công tác truyền thông để tạo sự thu hút của cha mẹ trẻ trong giáo dục đáp ứng giới; cách thức tạo môi trường học tập, trao đổi và hợp tác về học thông qua chơi có đáp ứng giới; cùng chia sẻ kinh nghiệm về cách giải quyết những thách thức trong quá trình tổ chức thực hiện nội dung trên.

Qua những câu chuyện đến từ giáo viên, từ cán bộ quản lý, từ chuyên viên Phòng GDĐT của 9 huyện tham gia dự án đã cho thấy kết quả từ dự án đem lại: đó là sự thay đổi nhận thức về giới từ cán bộ quản lý đến giáo viên, đặc biệt nhất là sự thay đổi từ phụ huynh về những định kiến giới trước đây dần dần được xóa bỏ, cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh đã có nhận thức đúng hơn về giới, chính điều này đã tạo cho trẻ sớm có cơ hội tiếp cận vấn đề này một cách tích cực, có nhận thức đúng về giới ngay từ độ tuổi mầm non, giúp trẻ tự tin hơn với chính mình. Ngoài ra, qua Hội thảo, cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác truyền thông, trong công tác xây dựng môi trường cũng như tổ chức các hoạt động có đáp ứng giới và đặc biệt là kinh nghiệm giải quyết những thách thức để tạo ra cơ hội thực hiện có hiệu quả nội dung này trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Kết thúc Hội thảo, đại diện Lãnh đạo Phòng GDMN-Sở GDĐT đã đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, cùng nhau nỗ lực để hoàn thành các hoạt động theo đúng tiến độ của Dự án Gentle giữa tổ chức VVOB và 9 huyện miền núi tham gia dự án. Trong thời gian đến, Phòng GDMN đề nghị các cơ sở GDMN tại 9 huyện tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động học thông qua chơi có đáp ứng giới, xây dựng môi trường giáo dục phong phú, đa dạng và thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về nội dung này đối với phụ huynh, tiếp tục có kế hoạch lan tỏa trong cộng đồng. Sở GDĐT sẽ tổ chức các hoạt động giáo dục có lồng ghép giới cho đội ngũ CBQL, GVMN cốt cán cấp tỉnh tham dự nhằm triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian đến.

Tin và ảnh: Trương Thị Thu Nguyệt – PTP GDMN

Tin liên quan