Liên hoan Tiếng hát dân ca và đàn Piano kỹ thuật số

Liên hoan Tiếng hát dân ca và đàn Piano kỹ thuật số dành cho giáo viên và học sinh tiểu học năm 2014 được tổ chức tại thành phố Nhà Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 22/5/2014 đến ngày 24/5/2014

PIANO333

Liên hoan Tiếng hát dân ca và đàn Piano kỹ thuật số dành cho giáo viên và học sinh tiểu học năm 2014 được tổ chức tại thành phố Nhà Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 22/5/2014 đến ngày 24/5/2014.Tham dự Liên hoan lần này có 62 tiết mục của 10 tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Đoàn Quảng Nam gồm 17 thành viên với 06 tiết mục tham gia dự thi. Các tiết mục dự thi của Đoàn Quảng Nam đã để lại những ấn tượng hết sức tốt đẹp tại Liên hoan, với kết quả 5 giải Nhất và 01 giải Xuất sắc.
TRẦN QUỐC BẢO