Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Sáng ngày 26/9/2021, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính của CĐGD tỉnh Quảng Nam và các điểm cầu của 58 đơn vị trực thuộc với tổng số trên 300 đại biểu tham dự.

Về tham dự Hội nghị tại điểm cầu CĐGD tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam. Về phía CĐGD tỉnh có đồng chí Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc Sở GDĐT, Chủ tịch CĐGD tỉnh, Chủ trì Hội nghị; đồng chí Phùng Văn Bé, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Dược - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành CĐGD tỉnh tại thành phố Tam Kỳ, 2 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn.

Tại các điểm cầu của 58 đơn vị có Thủ trưởng đơn vị, các đồng chí UV BCH, UBKT CĐGD tỉnh, BCH, UBKT, Ban Nữ công Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hoàng Nam đã phát biểu chỉ đạo hội nghị, biểu dương các kết quả đạt được của CĐGD tỉnh và các CĐCS trực thuộc.