Danh sách thí sinh dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam, khóa thi ngày 24/10/2021

Chi tiết về thông tin thí sinh dự thi tại các địa điểm thi trong Kỳ thi tuyển viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021

Hội đồng thi tuyển viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021 thông báo danh sách thí sinh dự thi vòng 2, khóa thi ngày 24/10/2021 trong tập tin đính kèm.

Thí sinh lưu ý:

1. Tập trung tại Ban coi thi (địa điểm thi) để làm thủ tục dự thi vào lúc 09 giờ 00 ngày 24/10/2021.

2. Phải có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính do cơ quan có thẩm quyền cấp trong vòng 72 giờ tính đến 19 giờ 00 ngày 24/10/2021 và đảm bảo thực hiện 5K theo quy định của Bộ Y tế (Hội đồng thi sẽ không cho thí sinh dự thi nếu không thực hiện đúng theo yêu cầu đã nêu).

Tập tin đính kèm: Danh sách thí sinh dự thi vòng 2

 

Tin liên quan