Công bố kết quả điểm thi và thông báo phúc khảo Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2021-2022

Hội đồng thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2021-2022 công bố kết quả điểm thi và thông báo phúc khảo bài thi

Hội đồng thi Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2021-2022 công bố kết quả điểm thi và thông báo phúc khảo bài thi trong các tập tin đính kèm.

Thí sinh tra cứu điểm tại địa chỉ sau:

https://gdqn.edu.vn/diem

Các trường tra cứu điểm tại các địa chỉ sau:

https://gdqn.edu.vn/KetQua/KQ_KetQuaDiemDV/

hoặc: https://gdqn.edu.vn/diem

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm bài thi làm đơn đề nghị (theo mẫu tại tập tin đính kèm) gửi trường nơi thí sinh đang học từ ngày 12/4/2022 đến ngày 14/4/2022.

Tập tin đính kèm:

1. Bảng điểm

2. Thông báo phúc khảo

3. Mẫu đơn phúc khảo

 

Tin liên quan