Kết quả xếp giải cá nhân Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2021-2022 (khối không chuyên)

Sở GDĐT thông báo kết quả xếp giải cá nhân Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2021-2022 đối với học sinh các trường THPT không chuyên

Sở GDĐT thông báo kết quả xếp giải cá nhân Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2021-2022 đối với học sinh các trường THPT không chuyên trong tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm: QĐ xếp giải

Tin liên quan