Một số điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022

Thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN năm 2022 sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin của Bộ hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (thí sinh tự do đăng ký trực tiếp) có tất cả 70 điểm tiếp nhận hồ sơ ĐKDT và ĐKXT của 59 cơ sở giáo dục và Sở GDĐT, trong đó có 11 điểm tiếp nhận hồ sơ cho thí sinh tự do.

Ngày 26/4/2022, Sở GD-ĐT tổ chức hội nghị Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022. Tại Hội nghị, lãnh đạo các Phòng CNTT-KT-KĐCLGD và Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam đã thông tin về một số điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và và tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN năm 2022.

Đăng ký dự thi

Thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN năm 2022 sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin của Bộ hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (thí sinh tự do đăng ký trực tiếp) có tất cả 70 điểm tiếp nhận hồ sơ ĐKDT và ĐKXT của 59 cơ sở giáo dục và Sở GDĐT, trong đó có 11 điểm tiếp nhận hồ sơ cho thí sinh tự do. 

Tất cả các nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học của thí sinh (theo các cơ sở đào tạo, các ngành, các phương thức xét tuyển,... ) của đợt xét tuyển đợt 1 sẽ được đăng ký và ghi nhận vào hệ thống trong khoảng thời gian quy định, cụ thể là từ sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT cho tới khi công bố kết quả thi và kết quả phúc khảo (thời gian cụ thể để đăng ký nguyện vọng xét tuyển sẽ thông báo vào cuối tháng 6/2022).

Tất cả các nguyện vọng ĐKXT (theo các ngành, theo các phương thức) của thí sinh trên toàn hệ thống được từng trường xét tuyển trước và đưa lên phần mềm xử lý nguyện vọng – hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GDĐT. Thí sinh sẽ trúng tuyển nguyện vọng với mức ưu tiên cao nhất.

Việc bổ sung phương thức, tổ hợp xét tuyển mới phải có căn cứ và lộ trình hợp lý, không làm chỉ tiêu của phương thức, tổ hợp sử dụng trong năm trước giảm quá 30% chỉ tiêu của ngành, chương trình đào tạo. 

Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường THPT rà soát và cập nhật lên cơ sở dữ liệu ngành kết quả học tập THPT của thí sinh để đồng bộ sang hệ thống hỗ trợ tuyển sinh, nhằm hỗ trợ thí sinh và các trường về dữ liệu trong công tác xét tuyển, đáp ứng điều kiện thực hiện dịch vụ công cấp độ 4.

Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng ngành GDMN cần quy định phương án giải quyết các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tuyển sinh, đồng thời công bố công khai trong đề án tuyển sinh của mình. 

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT khi thi lại để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng không được cộng điểm ưu tiên khu vực (như khu vực 3) (nội dung này theo dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đảng ngành GDMN năm 2022 của Bộ GDĐT).

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Ảnh: Báo Quảng Nam online)

Thời gian và hình thức đăng ký

Thời gian và hình thức đăng ký trực tuyển và trực tiếp từ ngày 04/5/2022 đến 17 giờ 13/5/2022. 

Thí sinh lớp 12 năm học 2021 - 2022 đăng ký trực tuyến thông qua tài khoản là số CCCD/CMND hoặc mã định danh 

Thí sinh tự do ĐKDT trực tiếp tại 11 điểm tiếp nhận hồ sơ. Đơn vị ĐKDT thu hồ sơ ĐKDT, bản sao CCCD/CMND, bản sao bằng TN THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp (không công chứng), nhập dữ liệu vào Hệ thống QLT; tài khoản được cấp qua số điện thoại hoặc email của thí sinh.

Thời gian nhận Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THPT phải nộp trước ngày 10/6/2022

Lưu ý đối với thí sinh tự do

Thí sinh tự do được tạm phân thành 04 đối tượng: (i) chỉ dự thi tốt nghiệp THPT; (ii) dự thi tốt nghiệp và lấy kết quả đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ; (iii) đã TNTHPT, hoặc có bằng TN trung cấp dự thi để lấy điểm đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ; (iv) đã TNTHPT, hoặc có bằng TN trung cấp dự thi để đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ bằng phương thức khác.

Các điểm tiếp nhận hồ sơ của thí sinh tự do

Thí sinh tự do tại các huyện: Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn và Tây Giang nộp tại các trường THPT tương ứng sau đây: Nông Sơn – 902; Hiệp Đức – 903; Huỳnh Thúc Kháng – 904; Bắc Trà My - 905; Quang Trung – 906; Tố Hữu – 907; Khâm Đức – 908; Nam Trà My – 909 và  Tây Giang – 910.

Thí sinh tự do tại các huyện/TP: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh và chiến sĩ Công an, Bộ đội tại ngũ nộp hồ sơ tại Sở GDĐT – 000;

Thí sinh tự do tại các huyện/thị xã/TP: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc và Duy Xuyên nộp hồ sơ tại THPT Hoàng Diệu – 901
Đối với phiếu đăng ký xét công nhận TNTHPT đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp, thì nộp hồ sơ đăng ký công nhận tốt tại các địa điểm quy định trên.

Tin liên quan