Thông báo trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Kỳ xét tuyển viên chức GV THPT công lập tỉnh Quảng Nam năm 2022 theo Nghị định số 140/2017 của Chính phủ

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức giáo viên Trung học phổ thông công lập tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ năm 2022

Căn cứ Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên trung học phổ thông công lập theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức giáo viên Trung học phổ thông công lập tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi qua đường bưu điện thông báo trúng tuyển đến các thí sinh có tên trong danh sách. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này, thí sinh trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Thành phần hồ sơ; thời gian, địa điểm nộp hồ sơ vui lòng xem chi tiết tại tập tin thông báo đính kèm.

Tập tin đính kèm: 

1. Thông báo trúng tuyển;

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển.

Tin liên quan