Thông báo phúc khảo kết quả điểm bài thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 1

Sở GDĐT thông báo phúc khảo kết quả điểm bài thi (gọi tắt là phúc khảo) Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 1 (khóa thi ngày 07/10/2022)

Căn cứ Quyết định số 2212/QĐ-SGDĐT ngày 11/11/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định Thi học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh; Sở GDĐT thông báo phúc khảo kết quả điểm bài thi (gọi tắt là phúc khảo) Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 1 (khóa thi ngày 07/10/2022), cụ thể như sau:

1. Hồ sơ, hình thức đăng ký phúc khảo

- Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo làm đơn đề nghị (Mẫu 1 kèm theo) gửi cho trường nơi thí sinh đang học. 

- Các trường tiếp nhận Đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh, lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo (Mẫu 2 kèm theo), gửi danh sách này (bản quét dạng tập tin PDF có chữ ký của Hiệu trưởng và đóng dấu của trường) lên Hệ thống Quản lý thi của Sở; sau đó, thực hiện đăng ký phúc khảo cho từng thí sinh trên Hệ thống Quản lý thi (xem hướng dẫn kèm theo).

- Đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh và danh sách (bản giấy và tập tin) lưu tại hồ sơ chuyên môn về công tác khảo thí của trường, không gửi về Sở GDĐT.

2. Thời gian các trường nhận Đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh

Từ ngày 14/10/2022 đến hết ngày 17/10/2022.

3. Thời gian các trường đăng ký phúc khảo trên Hệ thống

Các trường đăng ký phúc khảo trên Hệ thống Quản lý thi của Sở GDĐT chậm nhất vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 18/10/2022.

4. Hướng dẫn đăng ký phúc khảo

Xem hướng dẫn kèm theo./.

Các tập tin kèm theo:

- Thông báo phúc khảo.

- Mẫu đơn đề nghị phúc khảo.

- Mẫu danh sách tổng hợp thí sinh đề nghị phúc khảo.

- Hướng dẫn đăng ký phúc khảo trên Hệ thống.

Tin liên quan