Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 và tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 và một số nội dung về việc tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 5690/KH-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022,

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 (theo Phụ lục I đính kèm) và một số nội dung về việc tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022 như sau: 

1. Thời gian thi: 01 ngày, vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. 

- Buổi sáng: lúc 08h00, thí sinh tập trung tại Ban coi thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi và điều chỉnh sai sót thông tin cá nhân (nếu có). 

- Buổi chiều: thí sinh có mặt lúc 12h55 tại địa điểm thi để chuẩn bị thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (theo lịch). 

2. Địa điểm thi: tại các trường THPT, THCS trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (địa điểm cụ thể của mỗi thí sinh được thông tin trong Giấy báo dự thi). 

3. Hình thức, nội dung thi vòng 2: 

- Hình thức: thi viết, thời gian làm bài: 180 phút; 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

4. Một số lưu ý: 

- Thí sinh mang theo Giấy báo dự thi, chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) hoặc giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh) để xuất trình cho cán bộ coi thi khi vào phòng thi. 

- Giấy báo dự thi đã được Hội đồng tuyển dụng gửi đến thí sinh theo đường bưu điện. Nếu thí sinh không nhận được Giấy báo dự thi của Hội đồng tuyển dụng thì căn cứ thông tin trong danh sách tại Phụ lục II đính kèm để đến địa điểm thi làm thủ tục dự thi vào sáng ngày 11/11/2022.

Chi tiết Thông báo và các Phụ lục thí sinh xem tại các file đính kèm sau đây:

1. Thông báo

2. Danh sách thí sinh dự thi vòng 2 (Phụ lục 1)

3. Danh sách thông tin thí sinh dự thi vòng 2 (Phụ lục 2)

 

Tin liên quan