(Cập nhật) Thông báo bổ sung danh mục Tài liệu tham khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022

Hội đồng tuyển dụng thông báo bổ sung danh mục tài liệu tham khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành so với danh mục tài liệu đã được thông báo tại Thông báo số 2283/TB-HĐTD

Ngày 24/10/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022 đã ban hành Thông báo số 2283/TB-HĐTD về danh mục tài liệu tham khảo và định hướng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo bổ sung danh mục tài liệu tham khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành so với danh mục tài liệu đã được thông báo tại Thông báo số 2283/TB-HĐTD như sau: 

1. Đối với vị trí Giáo viên THCS hạng III và vị trí Giáo viên THPT hạng III: Tài liệu bồi dưỡng giáo viên THCS, THPT cốt cán môn Tiếng Anh (thí sinh xem tại liên kết đính kèm)

2. Đối với vị trí Nhân viên kế toán (Kế toán viên Kế toán viên trung cấp): Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

3. Cập nhật bổ sung: Quyết định 3822/QĐ-BGD ĐT ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GD ĐT phê duyệt các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác y tế trong trường học

Link tài liệu tham khảo (đã cập nhật Tài liệu bồi dưỡng giáo viên THCS, THPT cốt cán môn Tiếng Anh): Xem tại đây

 

Tin liên quan