Kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) và thông báo nhận đơn phúc khảo điểm bài thi Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo kết quả điểm thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) và thông báo nhận đơn phúc khảo điểm bài thi Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo kết quả điểm thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) của thí sinh dự thi Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022 theo đường dẫn sau đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1HJs7o4RBPL9StfrivNAVKHqqX5zEdBDD

Lưu ý: Điểm thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành nêu trên chưa bao gồm điểm ưu tiên.

Về nhận đơn phúc khảo bài thi:

- Thí sinh làm đơn theo Mẫu trong đường dẫn ở trên.

- Thời hạn nhận đơn: Từ ngày 17/11/2022 đến hết ngày 01/12/2022.

- Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Thí sinh nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc gửi đơn qua đường bưu điện về Bộ phận Tổ chức-Cán bộ, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam (Địa chỉ: Số 08 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Hội đồng tuyển dụng không chấm phúc khảo đối với các đơn phúc khảo bài thi nhận được sau thời hạn nêu trên (tính theo dấu bưu điện nếu đơn gửi theo đường bưu điện), các đơn đề nghị phúc khảo được gửi bằng thư điện tử, fax, telex.

Mọi thắc mắc (nếu có) liên quan đến phúc khảo bài thi, đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp Bộ phận Tổ chức-Cán bộ, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại 02353.852674 (trong giờ hành chính) để được giải đáp./.

Tin liên quan