Thông báo kết quả phúc khảo điểm bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và bảng ghi điểm thi sau phúc khảo - Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo kết quả phúc khảo điểm bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và bảng ghi điểm của tất cả các thí sinh đã bao gồm điểm ưu tiên

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quán lý viên chức;

Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ kết quả phúc khảo điểm bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo kết quả phúc khảo điểm bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và bảng ghi điểm của tất cả các thí sinh đã bao gồm điểm ưu tiên (tập tin đính kèm).

Trường hợp thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên nhưng phát hiện chưa được cộng điểm ưu tiên hoặc điểm ưu tiên của mình chưa đúng thì nộp hồ sơ minh chứng trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 07/12/2022 đến hết ngày 12/12/2022 để được giải quyết. Mọi thắc mắc, thí sinh liên hệ Hội đồng tuyển dụng qua số điện thoại 02353.852674 (trong giờ hành chính).

Tập tin đính kèm: Kết quả phúc khảo

Tin liên quan