Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội tại Sở GDĐT

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chiều ngày 10/02/2023, tại Sở GDĐT, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tham dự buổi làm việc có ông Dương Văn Phước, TUV, Phó trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cùng các thành viên Đoàn Giám sát, đại diện lãnh đạo các Sở Tài chính, Sở Nội vụ; Lãnh đạo Sở GDĐT và trưởng các Phòng GDMN-GDTH, GDTrH,QLCL-GDTX và Văn phòng Sở. Ông Dương Văn Phước- Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở GDĐT trong việc chuẩn bị các nội dung báo cáo theo đúng yêu cầu của Đoàn. Tại buổi làm việc, sau khi đi khảo sát thực tế tại các huyện Đại Lộc, Thăng Bình, Phước Sơn, Đoàn giám sát trao đổi, đề nghị thảo luận các nội dung xoay quanh các vấn đề về cơ chế, chính sách, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chương trình, lựa chọn sách giáo khoa, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thầy giáo Thái Viết Tường – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018, kết quả đạt được cho thấy các cơ sở giáo dục đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện Chương trình GDPT 2018; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Cùng với những kết quả đạt được, ngành giáo dục cũng gặp nhiều khó khăn, bất cập trong việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ngoài việc phân tích nguyên nhân, nêu các điểm hạn chế, tồn tại khách quan và chủ quan, thông qua Đoàn Giám sát, Sở GDĐT đã đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị cụ thể trên nhiều lĩnh vực: xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý nhà nước, đầu tư nguồn lực với Chính phủ, bộ, ngành và các cơ quan liên quan ở Trung ương, với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở ngành trong tỉnh.

Kết thúc buổi làm việc, ông Dương Văn Phước phát biểu sẽ nghiên cứu các nội dung liên quan để tổng hợp, có ý kiến với các cấp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc tạo sự đồng thuận và thực hiện thành công Chương trình GDPT 2018.

Tin liên quan