Sở GDĐT tổ chức Hội nghị Giao ban công tác giáo dục dân tộc năm học 2022-2023

Hội nghị được tổ chức nhằm báo cáo tình hình triển khai, thực hiện công tác giáo dục dân tộc trên địa bàn tỉnh thời gian qua và những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để bàn các giải pháp trong thời gian đến

Sáng ngày 21/02/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Giáo dục dân tộc năm học 2022-2023. Tham dự Hội nghị có ông Đinh Văn Hươm - Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Dân tộc-Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Núi Thành; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở GDĐT; đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT, trường tiểu học, THCS, THPT, PTDTNT, Bí thư Đoàn trường cùng cán bộ phụ trách lĩnh vực giáo dục dân tộc.

Phát biểu Khai mạc và Chủ trì Hội nghị, Phó Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Công Thành khái quát về tình hình triển khai, thực hiện công tác giáo dục dân tộc trên địa bàn tỉnh thời gian qua, mong muốn qua Hội nghị này nắm bắt thêm những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để bàn các giải pháp trong thời gian đến. 

Thầy giáo Nguyễn Công Thành - PGĐ Sở GDĐT, Chủ trì Hội nghị phát biểu Khai mạc

 

Sau phần báo cáo sơ kết học kì I năm học 2022-2023 của Sở GDĐT, Hội nghị đã nghe Phòng GDĐT Phước Sơn báo cáo tham luận về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách đối trẻ em, học sinh, nhà giáo và CBQL giáo dục vùng DTTS; đánh giá qua 6 năm thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 của Trường PTDTNT tỉnh; chia sẻ kinh nghiệm của Phòng GDĐT huyện Nam Giang về tổ chức dạy học tiếng Việt cho học sinh DTTS, dạy tiếng DTTS, bồi dưỡng tiếng DTTS cho CBQL, GV; tình tình tổ chức dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các giải pháp duy trì sĩ số, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS, MN của Phòng GDĐT Nam Trà My. 

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

 

Đại biểu tham gia Hội nghị tập trung thảo luận, ghi nhận công tác giáo dục dân tộc luôn được sự quan tâm của các cấp từ trung ương đến địa phương; chế độ, chính sách đối với CB,GV,HS được thực hiện nghiêm túc; các trường bán trú từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập cho học sinh ở nội trú đảm bảo an toàn... Các đại biểu cũng đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế đó là: Tình trạng học sinh bỏ học, thiếu chuyên cần, nạn tảo hôn đối với nữ sinh vùng DTTS vẫn còn xảy ra; sự phối hợp giữa nhà trường- gia đình và địa phương chưa đồng bộ, thiếu sâu sát; tình trạng sai hộ tịch, hộ khẩu ở một số nơi vẫn chưa được khắc phục; phòng học bộ môn, trang thiết bị ở các trường chưa đảm bảo, có nơi còn thiếu khá nhiều; điều kiện đời sống, sinh hoạt của một số giáo viên còn nhiều khó khăn; chế độ, chính sách đã được quan tâm, nhưng chưa thu hút giáo viên ở đồng bằng ở lại công tác lâu dài tại các huyện miền núi... Qua đó, kiến nghị, đề xuất đến các cấp có thẩm quyền cần tiếp tục quan tâm về cơ chế, chính sách đối với giáo dục vùng đồng bào DTTS, miền núi.

Ông Đinh Văn Hươm - UVTT, Trưởng Ban Dân tộc-HĐND tỉnh

 

Đồng chí Đinh Văn Hươm - Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Dân tộc-Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận kết quả đạt được trong công tác giáo dục dân tộc của ngành Giáo dục tỉnh trong thời gian qua về sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo và CBQL, về chất lượng giáo dục-đào tạo, việc duy trì sỹ số, dạy tiếng Việt và tiếng DTTS cho học sinh… Đồng thời, đề nghị cần tiếp tục quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên; xây dựng nguồn nhân lực miền núi đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục -đào tạo hiện nay; tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc…

Thầy giáo Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GDĐT kết luận Hội nghị, ghi nhận các ý kiến của đại biểu; chỉ đạo trong thời gian đến tiến hành công tác kiểm tra theo kế hoạch đối với các cơ sở giáo dục, tổ chức Hội thảo chuyên đề về công tác tuyển sinh đối với Trường PTDTNT tỉnh, tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường, chú trọng hoạt động chuyên môn ở các cấp học, bồi dưỡng học sinh tham gia tốt kì thi THPT quốc gia năm 2023, tranh thủ tối đa các nguồn lực xã hội hóa cho nhà trương. Đề nghị Phòng Công tác Chính trị- Học sinh, sinh viên phối hợp với các phòng chức năng của Sở GDĐT chủ động phối hợp, tham mưu những nội dung về chính sách hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng đồng bào DTTS, miền núi, đẩy nhanh tiến độ Chương trình “Sữa học đường”,…

 

Tin liên quan