Lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 tỉnh Quảng Nam lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các nhà giáo, CBQLGD đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023 tỉnh Quảng Nam tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Xem chi tiết Công văn tại đây

Tin liên quan