Kết quả điểm thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 2

Sở GDĐT công bố kết quả điểm thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 2

Sở GDĐT công bố kết quả điểm thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 2 tại các file đính kèm.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Hệ thống Quản lý thi của Sở tại địa chỉ: https://gdqn.edu.vn/diem

File đính kèm:

1. Bảng điểm khối 10 chuyên.

2. Bảng điểm khối 11 chuyên.

3. Bảng điểm khối THPT không chuyên.

 

Tin liên quan