Kết quả chấm phúc khảo bài thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 2

Kết quả chấm phúc khảo bài thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 2

Kết quả chấm phúc khảo bài thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 2 tại file đính kèm.

File đính kèm: KQ phúc khảo

Tin liên quan