Thông báo: Sở GDĐT chuyển địa điểm làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chuyển đến làm việc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam (Số 124, đường Trần Quý Cáp, Phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ)

Hiện nay, trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo tại số 08, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ bị xuống cấp. Được sự phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành cải tạo, nâng cấp để đáp ứng điều kiện làm việc của Sở trong những năm đến. 

Thời gian bàn giao trụ sở cho nhà thầu thi công cải tạo nâng cấp từ ngày 17/4/2023 đến ngày 10/11/2023. 

Trong thời gian này, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chuyển đến làm việc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam (Số 124, đường Trần Quý Cáp, Phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ)

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo đến các đơn vị được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác./.

Tin liên quan