Bảng điểm Kỳ thi HSG cấp tỉnh THCS năm học 2022-2023 và Thông báo phúc khảo bài thi

Bảng điểm Kỳ thi HSG cấp tỉnh THCS năm học 2022-2023 và Thông báo phúc khảo bài thi

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam công bố kết quả điểm bài thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh THCS năm học 2022-2023 và Thông báo phúc khảo bài thi trong các tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm:

1. Bảng điểm

2. Thông báo phúc khảo

3. Mẫu 1: Đơn phúc khảo

4. Mẫu 2: DS thí sinh đề nghị phúc khảo

5. Hướng dẫn đăng ký phúc khảo trên Hệ thống QLT

 

Tin liên quan