Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt năm học 2023-2024

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt năm học 2023-2024

Ngày 24/4/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 854/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt năm học 2023-2024.

Kế hoạch chi tiết xem tại tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm: KH tuyển sinh năm học 2023-2024

 

Tin liên quan