Thông báo: Tuyển dụng viên chức giáo viên trung học phổ thông công lập theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, năm 2023

Sở GDĐT thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên trung học phổ thông công lập theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 1034/KH-SGDĐT ngày 12/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc tuyển dụng viên chức giáo viên trung học phổ thông công lập theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, năm 2023 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 30/5/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo những nội dung cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tổng số giáo viên trung học phổ thông hạng III (Mã số: V.07.05.15) cần tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP là 58 chỉ tiêu, trong đó:

- Môn Tiếng Anh: 11 chỉ tiêu.

- Môn Ngữ văn: 22 chỉ tiêu. 

- Môn Lịch sử: 09 chỉ tiêu.

- Môn Tin học: 06 chỉ tiêu.

- Môn Địa lí: 05 chỉ tiêu.

- Môn Giáo dục công dân: 05 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a) Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 10/6/2023 đến 17h00 ngày 09/7/2023.

b) Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển bằng một trong các cách sau:

- Nộp trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo (trong giờ hành chính);

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (thời gian nộp hồ sơ của thí sinh được tính theo dấu bưu điện).

Địa điểm nộp/nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam (số 124B đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng; nội dung, hình thức tuyển dụng và cách xác định người trúng tuyển; hồ sơ, lệ phí đăng ký dự tuyển và các nội dung khác: thí sinh xem chi tiết trong thông báo tại liên kết dưới đây.

https://drive.google.com/drive/folders/1UOGPaJhs0B6rf44dAjUhSjc2zEirkjt-?usp=sharing

Tin liên quan