Thông báo phúc khảo bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Hội đồng thi số 34 - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo phúc khảo bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng thi số 34 - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo phúc khảo bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

1. Hồ sơ, hình thức đăng ký phúc khảo

- Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi nộp đơn đề nghị (theo mẫu đính kèm) tại nơi thí sinh đăng ký dự thi. 

- Nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời gian quy định và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi về Hội đồng thi số 34 - Sở GDĐT Quảng Nam.

2. Thời gian nhận Đơn đề nghị phúc khảo

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi: Từ ngày 18/7/2023 đến hết ngày 27/7/2023.

3. Thời gian chuyển dữ liệu phúc khảo cho Hội đồng thi

Các đơn vị đăng ký dự thi chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi về Hội đồng thi số 34 - Sở GDĐT Quảng Nam chậm nhất ngày 28/7/2023.

4. Thời gian công bố và thông báo kết quả phúc khảo

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi số 34 - Sở GDĐT Quảng Nam công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh./.

File đính kèm:

1. Thông báo phúc khảo

2. Mẫu đơn phúc khảo

Tin liên quan