Bộ GDĐT thêm thời gian mở tài khoản đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ cho thí sinh tự do

Bộ GDĐT mở lại Hệ thống Quản lý thi từ 9 giờ ngày 26/7/2023 đến 17 giờ ngày 28/7/2023 để các điểm tiếp nhận tiếp tục mở tài khoản đăng ký xét tuyển cho thí sinh tự do.

Thí sinh tự do chưa tạo tài khoản trên Hệ thống Quản lý thi của Bộ GDĐT để đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ năm 2023 đến Sở GDĐT hoặc các trường THPT gần nhất trên địa bàn tỉnh để tạo tài khoản từ 9 giờ ngày 26/7/2023 đến 17 giờ ngày 28/7/2023.

Địa điểm đăng ký mở tài khoản tại Sở GDĐT: 

Phòng Quản lý chất lượng - Giáo dục thường xuyên (gặp cô Thái Thị Kim Dung hoặc thầy Huỳnh Quang Thành), phòng số 3 trụ sở Trung tâm GDTX tỉnh (Số 124B Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam);

Số điện thoại: 0905365357, 02353852667.

Tin liên quan