Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam sơ kết công tác cải cách hành chính

Ngày 21.8, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023.