Kết quả điểm bài thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh THPT năm học 2023-2024 đợt 1

Sở GDĐT công bố kết quả điểm bài thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh THPT năm học 2023-2024 đợt 1

Bảng điểm bài thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh THPT năm học 2023-2024 đợt 1:

1. Bảng điểm bài thi của thí sinh tại Điểm thi 01-NBK

2. Bảng điểm bài thi của thí sinh tại Điểm thi 02-LTT

Tra cứu điểm thi tại địa chỉ: https://gdqn.edu.vn/diem

Tin liên quan