Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước

Sở GDĐT ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước

Sở GDĐT ban hành Quyết định số 2219/QĐ-SGDĐT ngày 17/10/2023 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước.

File đính kèm:

1. QĐ 2219

2. PL kèm theo

Tin liên quan