Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023

Sở GDĐT thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023

Căn cứ Nội quy tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam và Thông báo số 93/TB-SGDĐT ngày 16/01/2023 của Sở GDĐT về Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023, Giám đốc Sở GDĐT tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023 vào ngày 15/9/2023. Vì lý do đang điều trị bệnh, Giám đốc Sở GDĐT thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ sang ngày 20/9/2023. 

Sở GDĐT thông báo để công dân được biết và thực hiện quyền theo quy định của pháp luật về tiếp công dân.

Thông báo đính kèm.

Tin liên quan