Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023

Sở GDĐT thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023

Căn cứ Nội quy tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam và Thông báo số 93/TB-SGDĐT ngày 16/01/2023 của Sở GDĐT về Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Sở GDĐT tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 vào ngày 17/10/2023. Vì lý do bận công tác, Giám đốc Sở GDĐT thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ sang ngày 16/10/2023. 

Sở GDĐT thông báo để công dân được biết và thực hiện quyền theo quy định của pháp luật về tiếp công dân.

Thông báo đính kèm.

Tin liên quan