Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2335 ngày 30/10/2023 về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm

Tin liên quan