Thông báo tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2023

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023, đã được phê duyệt tại Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023. 

Chi tiết về nội dung Thông báo, chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển, hình thức tuyển dụng, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, các nội dung khác và các biểu mẫu có liên quan xin xem tại liên kết bên dưới. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Io3tOXXqZVvLrBDT9tEzJocbedBMDdCG?usp=sharing

Mọi thắc mắc liên quan đến Kỳ tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023 xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, số 124B - Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc qua số điện thoại 02353.852674 (trong giờ hành chính).

Tin liên quan