Tiếp tục phát động và tổ chức hiệu quả phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn - 2024

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục phát động và tổ chức hiệu quả phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn - 2024

        Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 629/BGDĐT-GDTrH ngày 16/02/2024 về việc tiếp tục tổ chức việc trồng cây trong ngành Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, PTDTNT trực thuộc chỉ đạo việc tiếp tục tổ chức việc trồng cây xanh trong ngành Giáo dục.

        Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục phát động và tổ chức hiệu quả phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn - 2024. Phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tại địa phương tổ chức cho cán bộ, nhà giáo, học sinh tham gia trồng cây xanh tại địa phương, trong khuôn viên trường học đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây trồng và diện tích trồng hiện có.

       Tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ, nhà giáo, học sinh tích cực tham gia trồng cây xanh góp phần hoàn thành mục tiêu “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhà giáo, học sinh về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây xanh, trồng rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

        Bên cạnh đó, đề nghị các đơn vị tiếp tục chỉ đạo tổ chức giảng dạy lồng ghép các chuyên đề tìm hiểu vai trò, tác dụng, giá trị của cây xanh, rừng đối với đời sống con người trong các môn học, hoạt động giáo dục và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh.                                 

Tin liên quan