Mời dự buổi trao Quyết định tuyển dụng, Quyết định phân công công tác đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2023

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao Quyết định tuyển dụng và phân công công tác đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2023 vào lúc 14 giờ 00 ngày 01/3/2024

Tin liên quan